«Σπίτι της Κρήτης»

Πρόεδρος της Παγκρητίου Ενώσεως…