ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2014-2018

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΣΑΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αν. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΤΑΜΙΑΣΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΦΟΡΟΣΒΕΛΙΒΑΣΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΟΣΜΗΤΩΡΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΜΕΛΟΣ ΔΣΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ Δ.ΣΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ Δ.ΣΓΥΠΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΜΕΛΟΣ Δ.ΣΑΓΓΕΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΜΕΛΟΣ Δ.ΣΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΜΕΛΟΣ Δ.ΣΤΕΡΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΜΕΛΟΣ Δ.ΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΜΕΛΟΣ Δ.ΣΜΥΤΙΛΗΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΜΕΛΟΣ Δ.ΣΠΙΣΚΟΠΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΜΕΛΟΣ Δ.ΣΞΥΛΟΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΜΕΛΟΣ Δ.ΣΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΜΕΛΟΣ Δ.ΣΠΑΠΑΔΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ Δ.ΣΓΙΑΝΝΙΡΗ ΜΑΡΙΑΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ Δ.ΣΚΛΕΙΣΑΡΧΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ Δ.ΣΜΑΚΡΗ-ΧΑΣΑΠΛΑΔΑΚΗ ΑΝΝΑΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.ΒΑΡΣΑΜΙΔΑΚΗΣ ΝΟΚΟΛΑΟΣΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ