Οι σκοποί του Σωματείου είναι:

1. Η προαγωγή και η προάσπιση των συμφερόντων της Κρήτης και των κρητικών που κατοικούν στο λεκανοπέδιο της Αττικής, οικονομικών, παραγωγικών, επιχειρηματικών και συμφερόντων που αφορούν στη δημιουργία συνθηκών ασφάλισης υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης.
2. Η δημιουργία και η καλλιέργεια σχέσεων φιλίας μεταξύ των μελλών του σωματείου.
Η συμβολή στην ανύψωση του πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου με την ελεύθερη έκφραση ιδεών και η ανάπτυξη δεσμών αγάπης, άμιλλας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του, με την παράλληλη υποστήριξη και συμβολή στην προαγωγή των ζητημάτων και των συμφερόντων της Κρήτης και των Κρητικών στα πλαίσια των γενικών και κρατικών συμφερόντων.
3. Το ενεργό ενδιαφέρον για τα γενικά εθνικά θέματα και η συμβολή στην καλλιέργεια και προάσπιση των ιδανικών της ελευθερίας, της δημοκρατίας και των ελεύθερων θεσμών.
4. Η δημιουργία και καλλιέργεια σχέσεων συνεργασίας και αλληλεγγύης με τα κρητικά σωματεία, όπου και αν εδρεύουν, την τοπική αυτοδιοίκηση, τους μορφωτικούς πολιτιστικούς, επιστημονικούς και επαγγελματικούς συλλόγους. Την με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο διατήρηση, διαφύλαξη των πολιτιστικών και ιστορικών παραδόσεων, ηθών και εθίμων της Κρήτης.
5. Η συμβολή στη διατήρηση και ανάπτυξη της Κρητικής Λαϊκής και πνευματικής παράδοσης. Η δημιουργική αξιοποίηση των αγωνιστικών και ιστορικών παραδόσεων του Κρητικού Λαού.
6. Η παροχή κοινωνικής πρόνοιας σε μέλη του Σωματείου, σε ιδρύματα της Κρήτης και της Αθήνας, στην Κρητική Εστία, σε σχολεία της Κρήτης, στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του νησιού και σε Κρήτες που έχουν ανάγκη.
7. Η ίδρυση εγκαταστάσεων για την άθληση των νέων στον κλασικό αθλητισμό, το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ κ.λ.π.
8. Η ίδρυση Μουσείων, ιστορικών, λαογραφικών και άλλων.
9. Η κατάρτιση και προώθηση προς υλοποίηση μελετών και προγραμμάτων επιμόρφωσης των μελών και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης της Κρήτης που καλύπτουν οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και το παράγωγο αυτής δίκαιο, σε συνεργασία με το δημόσιο, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους διεθνείς οργανισμούς.
10. Ο συντονισμός της δράσης των Κρητικών Σωματείων για την υλοποίηση της ιδέας του Συγκρητισμού και των παραπάνω σκοπών.
11. Η κατασκευή – τοποθέτηση και συντήρηση ανδριάντων και αγαλμάτων στη μνήμη των μεγάλων αντρών και ιστορικών γεγονότων.
12. Η οργάνωση Σεμιναρίων και Συνεδρίων, στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.
13. Η ίδρυση πνευματικών κέντρων, βιβλιοθηκών, τράπεζας αίματος και δωρητών οργάνων σώματος.
14. Η διοργάνωση εκδρομών, εκδηλώσεων κ.λ.π. για την πνευματική ανύψωση και ψυχαγωγία των μελών της.
15. Η ίδρυση ή η συμμετοχή σε ιδρύματα ή εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που θα εξασφαλίζουν την υγεία, την πρόνοια και την κοινωνική αλληλεγγύη στα μέλη της Παγκρητίου Ενώσεως (Π.Ε.) και τους κατοίκους της Κρήτης.